Kapitałowy czy usługowy leasing

Podstawy leasingowe

Na starcie stwierdźmy czym tak ogólnie jest leasing. Jest to sposób finansowania obcego, w wyniku niego właściciel firmy zyskuje w użytkowanie konieczny dla właściciela przedmiot jak i zobowiązuje się do spłacania terminowych płatności ratalnych. Już na początku trzeba powiedzieć, że będzie to wyjście dostępne praktycznie dla każdego klienta leasingowego. Jak to się dzieje? Ponieważ wymagania finansowania bywają ograniczane do minimum a także również klient, który prowadzi przedsiębiorstwo od zaledwie paru dni ma okazję z sukcesem ubiegać się o finansowanie leasingowe. Należy natomiast brać pod uwagę fakt, iż warunki finansowe nie będą tak korzystne dla nowego właściciela firmy, jak dla przedsiębiorcy, jaki od dawna posiada firmę oraz stworzył sobie dobrą pozycję na rynku. Każdy właściciel firmy posiada do wyboru leasing usługowy oraz leasing finansowy. Usługowy jest o wiele mocniej spopularyzowany, ale nie powinno się finansowego od początku wykluczać. Aby wybrać najbardziej dobre porozumienie finansowe powinno się poddać własne przedsiębiorstwo szczegółowej analizie oraz następnie porównać ją do rozwiązań leasingowych. To pozwoli na wybór najbardziej dokładnych wniosków.

Różnice leasingowe

Leasing operacyjny, ten znaczniej popularniejszy, charakteryzuje się tym, iż objęty jest stałym podatkiem VAT – 23 %. W czasie porozumienia na leasing należy pokryć minimum 40 % wartości startowej branego w leasing środka trwałego. Tak naprawdę zwykle będzie to więcej. W koszty posiadania firmy wlicza się wpłatę inicjalną jak i raty leasingowe. Gdy przedsiębiorca po spełnionej umowie leasingu pragnie pozostać właścicielem finansowanego środka trwałego to musi uiścić wartość wykupu. Jeśli chodzi o leasing kapitałowy to ten nie jest objęty stałym opodatkowaniem oraz uwarunkowany jest faktem, w jaki sposób pozyskano środki do finansowania. Do kosztów posiadania przedsiębiorstwa dodaje się w takim przypadku wpisy amortyzacyjne do spółki z odsetkowymi. W czasie obowiązywania umowy leasingu kapitałowego obowiązkowe jest spłacić całkowitą kwotę, ponieważ nie istnieje tu wykup oraz po ukończonej umowie leasingu bez rozmaitych opłat przedsiębiorca staje się wyłącznym właścicielem finansowanego przedmiotu. Dobrze widać, iż opłaca się finansowaniem zainteresować dokładniej, gdyż to idealny sposób na uzyskanie sprzętu.